Адвокат з адміністративних справ

Адвокат з адміністративних справ

БЛОГ Адвокат з адміністративних справ

Внаслідок постійних змін у законодавстві звичайним громадянам важко самостійно захистити свої права. Однак це може зробити адвокат з адміністративних справ. Якщо Вас звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, в тому числі з  відеофіксацією перевищення швидкості, дрібному хуліганстві, порушенні громадського порядку, порушенні податкового, міграційного законодавства, Вам потрібен надійний захист та юридична допомога професіонала.

Адвокат з адміністративних справ– це, насамперед, досвідчений юрист, який знається на всіх нюансах і процедурах адміністративних правовідносин, що виникають при взаємодії громадян і посадових осіб, наділених правом складати акти та протоколи про адміністративні правопорушення. Адвокати з адміністративного права, які знайомі з правилами та практикою конкретного адміністративного суду, можуть допомогти вам зрозуміти законодавство, підготувати вашу справу та представляти інтереси в адміністративному суді.

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються як суддями, так і різними державними органами, а також посадовими особами, коло яких дуже широке. Покарання у адміністративних справах не відрізняються особливою жорсткістю, але наслідки їх застосування можуть бути дуже суворими. Тому краще не розраховувати тільки на свої сили, і найняти професійного адвоката з адміністративних справ! Адже, порівнюючи межі покарання для фізичних осіб та для юридичних осіб можна сказати, що масштаби та наслідки покарання для цих двох груп значно різняться. Так, якщо для громадянина короткочасний арешт або позбавлення прав водія буде максимальним покаранням за скоєння адміністративного правопорушення, то для організації покарання у адміністративній справі може бути фатальним: припинення діяльності або великий грошовий штраф.

У яких випадках Вам необхідно звернутися до адвоката з адміністративних справ:

-притягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху (наприклад, керування автомобілем у нетверезому стані, перевищення допустимої швидкості) або позбавлення прав;

-у веденні господарської діяльності вам інкримінують порушення;

-пред`явлення звинувачення в пoрушенні митних прaвил або вимoг вирoбничoї бeзпeки;

-ви зaлучені в судoвий спiр, пов’язaний з пoрушeнням aвтoрських або пaтентних прaв;

-пoрушeно спрaву про пoрушeння в oблaсті кoмп’ютeрної інфoрмації;

-ваше зaпитaння стoсується земeльнoго зaкoнодaвства, в тoму числі сaмoвільного захоплення ділянок землі;

-подaткові oргaни ствeрджують, що вaми дoпущені пoрушення в облaсті податкової або кaсовoї дисциплiни.

Захист у адміністративних спорах здійснюється законними представниками. З цієї причини найкраще скористатися адвокатською допомогою з адміністративних справ.

 У послуги адвоката входить:

-складання різних процесуальних документів;

-аналіз ситуації та побудова лінії захисту клієнта перед державними органами;

-юридичні консультації по матеріалах адміністративної справи;

-допомога у збиранні всіх необхідних доказів у справі;

-оскарження прийнятих рішень;

-захист інтересів клієнта у суді, представляючи їх інтереси;

-контроль виконання судового рішення.

Адміністративні адвокати беруться за кожну справу ретельно, знайомляться з матеріалами справи, будують лінію захисту перед державними органами (включаючи суд), займаються підготовкою необхідної документації та беруть участь у стадії адміністративного судочинства.

Таким чином, юридична допомога адвоката у справах адміністративного характеру полягає у скасуванні прийнятої постанови та зняття звинувачень із клієнта.