Адвокат з питань аліментів

Згідно з Конституцією України, батьки зобов’язані матеріально підтримувати свою дитину до того моменту, поки їх син або дочка не зможуть самостійно заробляти собі на життя. Обов’язок щодо забезпечення дитини діє, не дивлячись на відносини батьків: перебувають вони у шлюбі чи ні. Якщо ж батьки розлучились, місце мають аліменти. Аліменти присуджуються з метою вирівнювання фінансових можливостей сторін у шлюборозлучному процесі. Коли справа доходить до вирішення питання про стягнення аліментів, суддя враховує кілька речей. Аліменти є так званим правовим механізмом регулювання у вигляді примусової матеріальної підтримки. Цей механізм є основним, і в разі розлучення, дозволяє забезпечити спільну дитину матеріальними благами, які б сприяли її гармонійному розвитку.

Коли подружжя вирішило розлучитись найкращим рішенням буде знайти кваліфікованого адвоката з розлучень, який значно спростить цей складний процес. Однак, коли мова йде про присудження аліментів вам знадобиться інший фахівець, оскільки не всі адвокати з розлучень є експертами в цій галузі права. Адвокат з розлучень не може бути корисним для Вас, у випадку ведення переговорів щодо суми аліментів. Саме тоді виникає потреба в адвокаті зі сплати аліментів.

Оснoву всiх спрaв прo стягнeння алiмeнтів стaнoвлять алiмeнти на утримaння дiтей. Звeртaтися дo сyду мaє прaвo тoй з бaтьків, з ким прoживaє дитинa, і у кoго вiн фaктичнo знaхoдиться на утримaннi. Зaзвичaй сyди присyджують aлiменти в чaстині вiд усіх дoходiв однoгo з бaтькiв. Як показує практика це або 1/3 або 1/4, частіше 1/4. У тому випадку, коли батько офiцiйно не прaцює, тo сyд мoже присyдити aлiменти у твeрдiй грoшoвій сумi (фіксoвана цифрa). Прaво на алiменти iснyє дo повнолiття дитини. Якщo дитинa після вiсiмнадцяти рoкiв прoдoвжує вчитиcя на дeнній формi нaвчання, тo прaво на алiменти тривaє до зaкінчeння нaвчання або до дoсягнeння 23 років. Проте, в такому випадку, доведеться повторно звертатися до суду.

Наймаючи адвоката з питань аліментів, Ви фактично збільшуєте свої шанси укласти більш вигідну угоду або домовитися про аліменти, сума яких буде більш вигідною, аніж ту, яку пропонує ваш колишній чоловік. Також, під час переговорів наявність адвоката завжди допоможе вам укласти вигідну угоду. Практикуючий адвокат також допоможе вам пройти судовий процес, якщо Ваш партнер не погоджується виплатити вам бажану суму. Таким чином, адвокати з питань аліментів відповідають за те, щоб представити Вас належним чином саме тоді, коли Ви маєте намір домовитися зі своїм партнером про суму аліментів.

У послуги адвоката входить:

 • Підготовка та подання позовів та інших процесуальних документів.
 • Досудове врегулювання питання про витребування виплат на дитину.
 • Судовий захист клієнтів у складних та особливо складних справах.
 • Вимога аліментів одночасно з розірванням шлюбу.
 • Зменшення чи збільшення розміру виплат на дитину.
 • Встановлення чи оскарження батьківства.
 • Стягнення виплат батьків.

Адвокат з адміністративних справ

Внаслідок постійних змін у законодавстві звичайним громадянам важко самостійно захистити свої права. Однак це може зробити адвокат з адміністративних справ. Якщо Вас звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, в тому числі з  відеофіксацією перевищення швидкості, дрібному хуліганстві, порушенні громадського порядку, порушенні податкового, міграційного законодавства, Вам потрібен надійний захист та юридична допомога професіонала.

Адвокат з адміністративних справ– це, насамперед, досвідчений юрист, який знається на всіх нюансах і процедурах адміністративних правовідносин, що виникають при взаємодії громадян і посадових осіб, наділених правом складати акти та протоколи про адміністративні правопорушення. Адвокати з адміністративного права, які знайомі з правилами та практикою конкретного адміністративного суду, можуть допомогти вам зрозуміти законодавство, підготувати вашу справу та представляти інтереси в адміністративному суді.

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються як суддями, так і різними державними органами, а також посадовими особами, коло яких дуже широке. Покарання у адміністративних справах не відрізняються особливою жорсткістю, але наслідки їх застосування можуть бути дуже суворими. Тому краще не розраховувати тільки на свої сили, і найняти професійного адвоката з адміністративних справ! Адже, порівнюючи межі покарання для фізичних осіб та для юридичних осіб можна сказати, що масштаби та наслідки покарання для цих двох груп значно різняться. Так, якщо для громадянина короткочасний арешт або позбавлення прав водія буде максимальним покаранням за скоєння адміністративного правопорушення, то для організації покарання у адміністративній справі може бути фатальним: припинення діяльності або великий грошовий штраф.

У яких випадках Вам необхідно звернутися до адвоката з адміністративних справ:

-притягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху (наприклад, керування автомобілем у нетверезому стані, перевищення допустимої швидкості) або позбавлення прав;

-у веденні господарської діяльності вам інкримінують порушення;

-пред`явлення звинувачення в пoрушенні митних прaвил або вимoг вирoбничoї бeзпeки;

-ви зaлучені в судoвий спiр, пов’язaний з пoрушeнням aвтoрських або пaтентних прaв;

-пoрушeно спрaву про пoрушeння в oблaсті кoмп’ютeрної інфoрмації;

-ваше зaпитaння стoсується земeльнoго зaкoнодaвства, в тoму числі сaмoвільного захоплення ділянок землі;

-подaткові oргaни ствeрджують, що вaми дoпущені пoрушення в облaсті податкової або кaсовoї дисциплiни.

Захист у адміністративних спорах здійснюється законними представниками. З цієї причини найкраще скористатися адвокатською допомогою з адміністративних справ.

 У послуги адвоката входить:

-складання різних процесуальних документів;

-аналіз ситуації та побудова лінії захисту клієнта перед державними органами;

-юридичні консультації по матеріалах адміністративної справи;

-допомога у збиранні всіх необхідних доказів у справі;

-оскарження прийнятих рішень;

-захист інтересів клієнта у суді, представляючи їх інтереси;

-контроль виконання судового рішення.

Адміністративні адвокати беруться за кожну справу ретельно, знайомляться з матеріалами справи, будують лінію захисту перед державними органами (включаючи суд), займаються підготовкою необхідної документації та беруть участь у стадії адміністративного судочинства.

Таким чином, юридична допомога адвоката у справах адміністративного характеру полягає у скасуванні прийнятої постанови та зняття звинувачень із клієнта.

Адвокат в господарських справах

Господарськими є такі правові спори, які виникають із господарських чи корпоративних відносин. Такі суперечки належать до юрисдикції господарських судів. Вони виникають у процесі підприємницької діяльності між суб’єктами господарювання. Складність таких суперечок полягає в тому, що саме законодавство, яке регулює господарські правовідносини, складне та розгалужене. В них можуть бути втягнуті як фізичні, і юридичні особи. Уникнути господарських спорів можливо лише у тому випадку, якщо договір укладається та оцінюється досвідченим юристом, в інакшому випадку у процесі ведення спільної діяльності в однієї зі сторін можуть виникнути претензії до іншої.

Адвокат в господарських справах- законний представник підприємства чи організації та представляє цю організацію в суді. Він найкраще розуміється саме на нюансах господарського законодавства та надає юридичні послуги для бізнесу в галузі господарського права. Він знає всі підводні камені та допоможе Вашому бізнесу уникнути ризику фінансових втрат, а також проаналізує наявні та юридично грамотно підготує документи, пов’язані з господарською діяльністю. Якщо компанії коли-небудь висуваються судові звинувачення, або якщо потрібно подати апеляцію до судді- адвокат з господарських справ виступає в якості їх представника під час захисту та судового процесу. Він не тільки відстоює Ваші інтереси, але і в більшості випадків допоможе уникнути доведення справи до суду. Багато господарських спорів можуть бути ефективно вирішені за допомогою внутрішніх переговорів, тобто кожна сторона визначає свою позицію і як наслідок вони підходять до будь-якого консенсусу. Якщо це неможливо, справа потрапляє в суд.

Звертатися до адвоката по господарським спорам необхідно до того, як Ви самостійно розпочнете які-небудь дії. Досвідчений адвокат розгляне Вашу справу і визначить оптимальну стратегію її ведення, не залежно від того, Чи Ви є позивачем чи відповідачем.

У яких випадках необхідна допомога адвоката в господарських справах?

 • Спори податкового характеру;
 • Спори, в основі яких лежить зміна, припинення чи визнання недійсності договорів;
 • Спори, що виникають під час процедури банкрутства: від консультацій щодо ліквідації підприємств до представництва інтересів клієнтів в арбітражному суді;
 • Спори з державними органами, у т. ч. митними: оскарження ненормативних актів, постанов, стягнення збитків, заподіяних незаконним притягненням до адміністративної відповідальності;
 • Господарські суперечки, в основі яких захист прав власності чи виконання/невиконання зобов’язань належним чином (зокрема оскарження судових актів, стягнення заборгованості).

Звертаючись до адвоката в господарських справах, Ви можете розраховувати на наступний перелік послуг:

 • Усна консультація та оцінка ситуації, що склалася;
 • Письмові правові висновки;
 • Правова оцінка договору;
 • Подання ваших інтересів у спорі;
 • Розробка кращої позиції у справі;
 • Складання позову та документів іншого роду, необхідних для подання до суду;
 • Підготовка всіх необхідних документів, необхідних для подання заяви;
 • Претензійний досудовий розгляд;
 • Заява необхідних заперечень, клопотань та скарг під час розгляду у суді;
 • ведення справи в арбітражному суді;
 • І багато іншого.

Адвокат з господарських спорів допоможе Вам виграти справу з мінімальними часовими, емоційними та фінансовими витратами, стане представником ваших законних інтересів у суді та під час досудових переговорів!

Адвокат з адміністративних справ

Внаслідок постійних змін у законодавстві звичайним громадянам важко самостійно захистити свої права. Однак це може зробити адвокат по адміністративних справах. Якщо Вас звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, в тому числі з  відеофіксацією перевищення швидкості, дрібному хуліганстві, порушенні громадського порядку, порушенні податкового, міграційного законодавства, Вам потрібен надійний захист та юридична допомога професіонала.

Адвокат з адміністративних справ– це, насамперед, досвідчений юрист, який знається на всіх нюансах і процедурах адміністративних правовідносин, що виникають при взаємодії громадян і посадових осіб, наділених правом складати акти та протоколи про адміністративні правопорушення. Адвокати з адміністративного права, які знайомі з правилами та практикою конкретного адміністративного суду, можуть допомогти вам зрозуміти законодавство, підготувати вашу справу та представляти інтереси в адміністративному суді.

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються як суддями, так і різними державними органами, а також посадовими особами, коло яких дуже широке. Покарання у адміністративних справах не відрізняються особливою жорсткістю, але наслідки їх застосування можуть бути дуже суворими. Тому краще не розраховувати тільки на свої сили, і найняти професійного адвоката з адміністративних справ! Адже, порівнюючи межі покарання для фізичних осіб та для юридичних осіб можна сказати, що масштаби та наслідки покарання для цих двох груп значно різняться. Так, якщо для громадянина короткочасний арешт або позбавлення прав водія буде максимальним покаранням за скоєння адміністративного правопорушення, то для організації покарання у адміністративній справі може бути фатальним: припинення діяльності або великий грошовий штраф.

У яких випадках Вам необхідно звернутися до адвоката з адміністративних справ:

-притягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху (наприклад, керування автомобілем у нетверезому стані, перевищення допустимої швидкості) або позбавлення прав;

-у веденні господарської діяльності вам інкримінують порушення;

-пред`явлення звинувачення в пoрушенні митних прaвил або вимoг вирoбничoї бeзпeки;

-ви зaлучені в судoвий спiр, пов’язaний з пoрушeнням aвтoрських або пaтентних прaв;

-пoрушeно спрaву про пoрушeння в oблaсті кoмп’ютeрної інфoрмації;

-ваше зaпитaння стoсується земeльнoго зaкoнодaвства, в тoму числі сaмoвільного захоплення ділянок землі;

-подaткові oргaни ствeрджують, що вaми дoпущені пoрушення в облaсті податкової або кaсовoї дисциплiни.

Захист у адміністративних спорах здійснюється законними представниками. З цієї причини найкраще скористатися адвокатською допомогою з адміністративних справ.

 У послуги адвоката входить:

-складання різних процесуальних документів;

-аналіз ситуації та побудова лінії захисту клієнта перед державними органами;

-юридичні консультації по матеріалах адміністративної справи;

-допомога у збиранні всіх необхідних доказів у справі;

-оскарження прийнятих рішень;

-захист інтересів клієнта у суді, представляючи їх інтереси;

-контроль виконання судового рішення.

Адміністративні адвокати беруться за кожну справу ретельно, знайомляться з матеріалами справи, будують лінію захисту перед державними органами (включаючи суд), займаються підготовкою необхідної документації та беруть участь у стадії адміністративного судочинства.

Таким чином, юридична допомога адвоката у справах адміністративного характеру полягає у скасуванні прийнятої постанови та зняття звинувачень із клієнта.

Адвокат у сфері економічних кримінальних правопорушень (злочинів)

Економічні кримінальні правопорушення – це комплексна категорія, яка включає в себе склади правопорушень різних видів, спільним для них залишається економічна сфера, якій заподіюється шкода.

Більшість економічних (фінансових) кримінальних правопорушень передбачено розділами VI та VII Кримінального кодексу України, це деякі правопорушеня проти власноті, господарської діяльності, вони також зустрічаються в сферах страхування, торгівлі, послуг, приватизації майна державної та комунальної форми власності (землі, підприємств, квартир тощо), кредитно-банківської діяльності.

В Україні лідерами серед економічних кримінальних правопорушень, від яких постраждали організації, залишаються: крадіжка; вимагання; шахрайство; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою; погроза знищення майна; самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво; виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементі; незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення; контрабанда; незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей; незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів; підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців; протидія законній господарській діяльності; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом; протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації; нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень; ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів); доведення до банкрутства; шахрайство з фінансовими ресурсами; маніпулювання на фондовому ринку; підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів; незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару; розголошення комерційної або банківської таємниці; незаконна приватизація державного, комунального майна та ін.

Допомога адвоката по економічним кримінальним правопорушенням необхідна саме тому, що дані правопорушення вимагають високої кваліфікації спеціаліста, який знає особливості їх складів, розуміє специфіку земельних, господарських, майнових відносин, механізми роботи органів публічної влади та підприємців, а тому розуміє як відстоювати інтереси клієнта, шляхом запобігання просуванню слідства, спростування лінії обвинувачення, звертаючи увагу слідста на тому, що підзахисний не відповідає ознакам суб`єкта, чи майно, яке фігурує у справі, не містить всі ознаки предмета даного  правопорушення.

Залучати адвоката необхідно на ранніх стадіях слідства, до початку проведення перших процесуальних дій, адже від цього залежить кількість і якість зібраних проти Вас доказів, а тому, і ймовірність притягнення до кримінальної відповідальності.

Для розслідування економічних кримінальних правопорушень характерне проведення великої кількості допитів, общуків, експертиз, доступу до речей і документів та інших слідчих дій, які перешкоджають нармальній господарській діяльності та витрачають багато часу задля відновлення звичайної роботи.

Адвокат у сфері економічних кримінальних правопорушень допоможе контролювати кожну процесуальну дію та обернути її хід та результати на вашу користь, відстоїть та захистить Ваші інтереси та чесне ім`я. Знання специфіки економічної та кримінально-процесуальної складових дасть змогу адвокату ініціювати необхідні дії з боку слідства або навпаки – перешкодити їх проведенню та втручанню в Вашу діяльність, вилученню майна, документів, заощадить час.

Дуже часто на практиці, через незнання законодавства, підозрювані не можуть захиститися від слідчих дій, не знають що має, а що не має право робити слідчий, чи дійсно були наявні всі необхідні підстави для общуку або вилучення майна. Саме на цій необізнаності слідчі грунтують свою лінію поведінки, адже їх головною метою є притягнення осіб до кримінальної відповідальності, навіть шляхом отримання доказів чи визнання провини будь-якою ціною.

Ми можемо надати Вам якісну та ефективну правову допомогу як на стадії досудового так і судового провадження, візьмемо участь в слідчих розшукових діях, надамо консультації та супроводимо Вашу справу від початку і до кінця, та як результат – доведемо вашу невинуватість.

Скільки грошей можна ввозити та вивозити через митницю?

Фізичним особам-резидентам дозволено переміщення валютних цінностей у сумі:
До 10 000 євро без письмового декларування;
Більше 10000 євро, за умови письмового декларування у повному обсязі та за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках та придбання особою банківських металів у банках та/або Національному банку на суму, що перевищує в еквіваленті 10000 євро.
Термін дії таких документів – 90 календарних днів, починаючи з дня видачі.
Фізичним особам-нерезидентам дозволено переміщення валютних цінностей у сумі:
До 10 000 євро без письмового декларування;
Понад 10000 євро за умови письмового декларування в повному обсязі. При цьому сума готівки, що вивозиться за межі України, не повинна перевищувати суми готівки, письмово задекларованої митним органом при ввезенні в Україну.

Як легально працюють та отримують оплати “Фопи” фрілансери?

Корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до Кримінального кодексу України вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2.

Хто такий фрілансер?
Фрілансер – фахівець, який працює на себе віддалено. В основному він виконує роботу у сфері написання або редагування текстів, удосконалення фотографій, графічного та веб-дизайну, написання програм та ін. Як показала пандемія протягом останнього року, ринок фрілансу в Україні отримав новий виток у своєму розвитку, а віддалена робота стала бажаною та перспективною для багатьох галузей. При правильному підході зарплата фрілансера може бути в кілька разів вищою, ніж у працівника, який працює в офісі компанії, але гостро постає питання законності такої діяльності.
Коли варто працювати як фізична особа, а коли зареєструвати себе як ФОП, читайте далі.
Фрілансер, як фізична особа
Якщо у вас серйозні наміри на роботу фрілансера та на банківську картку регулярно надходити кошти, то рано чи пізно це викликає інтерес з боку банківської установи та фіскальної служби. Тому від суми коштів, що надходять на рахунок, доведеться сплатити 18% ПДФО і 1,5% військового збору. А ще доведеться:
Пояснити у банківській установі, звідки надходять кошти;
Самостійно задекларувати отримані прибутки;
Підтвердити легальність одержаних грошей.
Це не завжди можливо, дорого і точно не дуже зручно. До того ж, не факт, що з вами захочуть співпрацювати серйозні компанії на постійній основі без офіційної реєстрації.
Фрілансер, як Фізична Особа Підприємець (ФОП або ФОП)
Як ФОП працювати на фрілансі значно надійніше:
Будь-коли можна підтвердити доходи;
Більше можливостей для роботи на міжнародних платформах, таких як Upwork (можливість виводити зароблені кошти на свій банківський рахунок без платіжних систем типу Payoneer на 3-й групі ФОП)
Соціальні гарантії у вигляді страхового стажу (навіть якщо вони не є актуальними для вас саме сьогодні).
Працювати ФОП на 1 групі не можна. Вона варта тих підприємців, які торгують над ринком. Набагато більше підходить для роботи фрілансера ІІ та ІІІ група.
Докладніше про те, як фрілансеру зареєструвати ФОП читайте тут.
Фрілансер ФОП на другій групі
ФОП на другій групі оподаткування у 2021 році:
Може працювати лише на українському ринку;
Його сукупний дохід не повинен перевищувати 834 мінімальні заробітні плати (близько 5 млн грн);
Не має найманих працівників або їхня кількість не перевищує 10 осіб.
Такий спрощенець має сплатити податки:
Єдиний податок у розмірі – до 1200 грн.;
ЄСВ у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати (січень-листопад 2021 – 1320 грн.; грудень – 1430 грн.).
Таким чином, друга група ФОП не зовсім підходить фрілансерам, бо закриває їм вихід на закордонний фріланс.
Не дивно, що найпоширеніша форма працевлаштування на Фрілансі – ФОП 3-я група оподаткування.
Фрілансер, ФОП на 3-й групі
Цей вид діяльності передбачає щоквартальну сплату 5% єдиного податку для неплатників ПДВ та 3% податку для платників ПДВ, а також:
Можна вільно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність (працювати із зарубіжними замовниками);
Працювати з будь-яким контрагентом;
Наймати будь-яку кількість працівників.
Докладніше про всі податки для фрілансера читайте у цій статті.
Як фрілансер легально приймати оплати?
Вільно отримувати оплату фрілансер можна в декількох випадках:
Як фізична особа – через платіжні системи на власні банківські рахунки або на картку, а також готівкою; при цьому слід пам’ятати про великі податки, які потрібно сплачувати – до 20%;
Як ФОП – через платіжні системи на власні рахунки, а також через біржі фрілансу на банківський рахунок, відкритий спеціально для таких цілей та сплачувати податки – 3-5% від доходу.
Як фрілансер оформляти свою діяльність?
Якщо фрілансер активно працює на міжнародних біржах, підтвердженням його діяльності може бути підписаний договір-оферта та звичайний інвойс, який легко формується у Приват24 для бізнесу чи інших ресурсів. Фрілансери, які працюють лише на українському ринку, можуть використовувати звичні українському законодавству угоди: договір про співпрацю, договір підряду тощо.

Адвокат у сфері корупційних правопорушень

Корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до Кримінального кодексу України вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2.
Найпоширенішими корупційними кримінальними правопорушеннями є заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, незаконне збагачення, нецільове використання бюджетних коштів, різні види підкупів (провокація підкупу) та зловживань, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, зловживання впливом, декларування недостовірної інформації або декларування із запізненням.
Як відомо, сьогодні держава веде активну та жорстку боротьбу з корупцією, а тому, якщо Вас намагаються притягнути до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, або Ви стали потерпілим від такого правопорушення, Вам терміново потрібен адвокат у сфері корупційних кримінальних правопорушень з наступних причин.
Як правило, методика розслідування корупційних правопорушень передбачає, що активні слідчі розшукові дії щодо особи, з приводу якої здійснюється кримінальне переслідування застосовуються несподівано. Тобто слідчі намагається спочатку зібрати якомога більше інформації про особу, її діяльність, оточення, дістати певну кількість доказового матеріалу перш ніж схопити зненацька. Адже будучи непідготовленою до спілкування зі слідчими, особа може занервувати та обмовити себе, несвідомо вказати на важливі факти або своєю поведінкою ще більше викликати підозру.
Необхідно мати на увазі, що будувати лінію захисту потрібно якомога раніше, для цього треба залучити надійного спеціаліста з корупційних правопорушень, який знає всі тонкощі подібних справ, як будуть себе поводити слідчі, які хитрощі та слідчі дії можуть бути застосовані. Самостійні намагання або залучення неефективного захисника тільки нашкодить Вашому захисту. 
Найбільш ефективним буде, перш за все, завжди мати поруч адвоката у сфері корупційних правопорушень, а також узгодити з ним свою лінію поведінки при спілкуванні зі слідчими та отримати професійні поради про те, як діяти в тій або іншій несподіваній ситуації під час проведення розслідування.
Отже, залучати адвоката потрібно як можна раніше, не зволікайте, від цього залежить швидкість реагування на дії слідчих, більш повне і всебічне ознайомлення з матеріалами Вашої справи, а тому більш надійний захист.
Обов`язкова присутність адвоката під час слідчих дій завадить порушенню ваших інтересів та зв`яже руки слідчим. Тільки досвідчений фахівець зможе проаналізувати підстави та порядок проведення слідчих дій, вчасно втрутитися і навіть припинити їх при неправильному їх проведенні. Результати таких невдалих спроб з боку слідчого та прокурора будуть використані на вашу користь.
За наявності підстав, адвокат оскаржить незаконні рішення і дії / бездіяльність слідчого, прокурора з дотриманням визначених законодавством строків та процедур, тим самим ефективно захистить Ваші права.
Як вже було зазначено, слідчі будуть діяти жорстко, підступно та дуже активно, адже корупційні злочини викликають найбільший інтерес в державі, а тому, вимагають найбільш ефективного розслідування та невідкладних результатів. Для цієї сфери характерні випадки різних провокацій. Переслідування винної особи настає як і при реальному отриманні хабара, і при замаху на отримання. Відповідно до практики, частина справ просто фабрикуються, а обвинувачені спеціально підставляються. Самостійно боротися з таким тиском майже неможливо.
Все вищенаведене стосується не тільки допомоги підозрюваному або обвинуваченому, а й потерпілому та свідку.
Нажаль, щоб звичайному громадянину довести вину впливової особи, необхідна тільки допомога адвоката у сфері запобігання корупції, адже треба знати всю специфіку відносин, щоб зібрати всі необхідні докази, ініціювати проведення слідчих дій та проконтролювати, що вони добросовісно виконані. Адже нерідко винні особи перешкоджають законному та всебічному розгляду кримінального провадження шляхом впливу на слідчого чи прокурора, а тому, їм будуть допомагати шляхом «втрати» важливих доказів, свідків, неефективного проведення слідчих дій.
Не потрібно боятися відстоювати свої інтереси, якщо у Вас є надійний досвідчений адвокат, який буде докладати зусиль задля результату!
При виникненні несприятливої для Вас ситуації або, якщо є вірогідність отримання претензій від правоохоронних органів щодо вчинення корупційного правопорушення, слід негайно звернутися за кваліфікованою допомогою адвоката у сфері корупції.